לוגו מפעל הפיס מלגות מפעל הפיס להשכלה גבוהה
 
 

תנאי ההרשמה

השאלון מנוסח בלשון זכר אך הוא פונה לגברים ונשים כאחד:

ההרשמה בנויה משני שלבים:

1. תקופת רישום – הרשמה במערכת הרישום
תקופת הרישום מ- 02/08/16 ועד 14/09/16 מילוי שאלון אינטרנטי בלבד
קבלת מספר שאלון במייל שנשלח לאחר הלחיצה על כפתור 'הגש מועמדות'.
מספר שאלון זה ישמש אותך במהלך כל תקופת ההרשמה ועדכון הנתונים.
שים לב! לא תתאפשר הרשמה לאחר תקופת ההרשמה המצוינת לעיל.
2. תקופת עדכון נתונים - טעינת מסמכים כקבצים סרוקים באתר רישום
תקופת השלמת מסמכים מ- 14/09/16 ועד 28/09/16
מועמדים שנרשמו ולא העלו את כל המסמכים הנדרשים במהלך תקופת הרישום - יוכלו להיכנס למערכת במהלך תקופת עדכון הנתונים לטעון את המסמכים.
שים לב! לאחר ה 28/09/16 לא ניתן יהיה לטעון מסמכים נוספים למערכת והזכאות למלגה תיקבע על פי המסמכים שהוגשו עד לתאריך זה.
יש לסרוק את כל המסמכים ולצרפם כקבצים למערכת הרישום. לא יתקבלו מסמכים בדוא"ל, דואר או פקס.
שים לב! אי התאמה בין הנתונים שהזנת לבין הנתונים המופיעים במסמכים המצורפים עלולה לפגוע בזכאותך.

שלבי הגשת הבקשה:

1. מילוי טופס השאלון:
טופס השאלון כולל 5 עמודים אותם יש למלא.
באחריות מועמד לוודא שכל השדות מולאו כיאות ובמידע עדכני. לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור 'הגש מועמדות' המופיע בעמוד האחרון.
שים לב! בסוף תהליך זה תתקבל רשימת מסמכים אותם יש להעלות לאתר ההרשמה, מומלץ להדפיס רשימה זו.

2. קבלת מספר שאלון:
לאחר 'אישור המועמדות' יתקבל לכתובת המייל שאותו הזנת בשאלון, מספר שאלון שישמש אותך כמספר מזהה בכניסה חוזרת לשאלון לצורך עדכון ו/או הוספת פרטים במידת הצורך סריקת מסמכים:
יש להזין את המסמכים השונים בהתאם לשדות שמולאו בטופס ההרשמה. בכל מקום בו יש
אייקון "צרף מסמך" יש לטעון מסמך מתאים.

*** שים לב: יש לסרוק את כל המסמכים ולהעלות כקובץ gif/pdf/ jpg/ word/bmp על המסמכים להיות בגודל של עד 5Mb (מגה בייט).

***מומלץ לסרוק את כל המסמכים הנדרשים, לעבור עליהם במחשב ורק אז להעלות אותם לאתר כדי שלא ייווצר בלבול או יחסר מסמך חשוב.

שים לב! המערכת לא בודקת את נכונות המסמכים, אלא את קיומם. באחריותך לוודא שהמסמכים נכונים, תקינים וברורים לקריאה.
אי התאמה בין הנתונים שהזנת לבין הנתונים המופיעים במסמכים המצורפים עלולה לפגוע בזכאותך.
מידע פרטני לגבי המסמכים הנדרשים ניתן למצוא בלשונית "המסמכים הנדרשים".

 
  מלגות מפעל הפיס