לוגו מפעל הפיס מלגות מפעל הפיס להשכלה גבוהה
 
 

יצירת קשר

חברת מרמנת מרכזת את הליך הרישום והמיון של המועמדים למלגה.
החברה אחראית לרישום, לאימות נתוני הסטודנטים ולמעקב שוטף במהלך שנת הלימודים.


להלן קישור למסמכים הנדרשים לשם הגשת מועמדות: מסמכים נדרשים

 
  מלגות מפעל הפיס