לוגו מפעל הפיס מלגות מפעל הפיס להשכלה גבוהה
 
 

יצירת קשר

חברת מרמנת מרכזת את הליך הרישום והמיון של המועמדים למלגה.

החברה אחראית לרישום, לאימות נתוני הסטודנטים ולמעקב שוטף במהלך שנת הלימודים.

ליצירת קשר יש ללחוץ כאןלהלן קישור למסמכים הנדרשים לשם הגשת מועמדות: מסמכים נדרשים

 
  מלגות מפעל הפיס