מלגות מפעל הפיס להשכלה גבוהה  
 
יצירת קשר

חברת מרמנת מרכזת את הליך הרישום והמיון של המועמדים למלגה.
החברה אחראית לרישום, לאימות נתוני הסטודנטים ולמעקב שוטף במהלך שנת הלימודים.
ליצירת קשר:pais@marmanet.co.il


להלן קישור למסמכים הנדרשים לשם הגשת מועמדות: מסמכים נדרשים

הרשמה או עדכון פרטים
אודות הפרוייקט
המסמכים הנדרשים
קריטוריונים לקבלת מלגה

יצירת קשר

טיפים לשאלון

תנאי סף להגשת מועמדות

 
  מלגות מפעל הפיס